Upadłość Getin Noble Bank S.A.

24 lipca 2023

Postanowieniem z dnia 20 lipca 2023 r. warszawski sąd upadłościowy ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A. Ta przełomowa decyzja sądu ma bezpośredni wpływ na sytuację osób, które zaciągnęły w tym banku kredyty frankowe. Frankowicze powinni pamiętać, że obecnie ich sytuacja regulowana jest przez przepisy prawa upadłościowego, z odmiennościami dotyczącymi upadłości banku. Dotyczy to zarówno osób, które przed ogłoszeniem upadłości wytoczyły powództwa w tzw. sprawach frankowych, jak i tych osób, które dotychczas z takiej drogi nie skorzystały.

Z uwagi na ogłoszenie upadłości banku, toczące się postępowania sądowe o zapłatę zostaną zawieszone. Jedyną skuteczną drogą do dochodzenia roszczeń od upadłego banku jest zgłoszenie wierzytelności w trybie przepisów postępowania upadłościowego. Ważna uwaga! Postępowanie upadłościowe toczy się w systemie teleinformatycznym KRZ, zatem zgłoszenia wierzytelności również należy wnosić za pośrednictwem tego systemu. Wysłanie pisma pocztą na adres korespondencyjny kancelarii syndyka nie będzie wywoływało skutków prawnych!

Termin na dokonywanie zgłoszeń wierzytelności to 19 sierpnia 2023 r. Zgłoszenie wierzytelności w tym terminie jest wolne od jakichkolwiek opłat. Po jego upływie nadal istnieje możliwość zgłoszenia wierzytelności, jednak będzie wiązało się to z dodatkową opłatą. Ważne, by najpóźniej wraz ze zgłoszeniem wierzytelności dokonać skutecznego potrącenia roszczeń kredytobiorcy z kwotą kapitału udostępnionego przez bank przy udzielaniu kredytu.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią!

Jakub Antkowiak
adwokat, doradca restrukturyzacyjny – wspólnik

E-mail: antkowiak@poznan-adwokaci.pl, Tel. 502 119 054

Lidia Szofińska
adwokat, doradca restrukturyzacyjny – wspólnik

E-mail: szofinska@poznan-adwokaci.pl, Tel. 785 979 608