E-commerce

Naszą ofertę związaną ze sferą e-commerce kierujemy zarówno do doświadczonych uczestników rynku usług i sprzedaży dokonywanej droga elektroniczną, jak i do podmiotów dopiero co nań wkraczających. Oferujemy kompleksową obsługę działalności prowadzonej na rynku e-commerce obejmującą między innymi opracowywanie umów związanych z usługami internetowymi oraz ich negocjację, opracowywanie aktów związanych z polityką prywatności oraz działalnością portali internetowych, sklepów i aplikacji mobilnych, analizę prawnych aspektów kampanii marketingowych prowadzonych za pośrednictwem narzędzi internetowych czy reprezentację w sporach z konsumentami i innymi podmiotami profesjonalnymi. Do sprawy każdego klienta podchodzimy indywidualnie, uwzględniając jej charakter oraz specyfikę danej działalności.

Ekspert działu

radca prawny, doradca restrukturyzacyjny - wspólnik