Prawo pracy dla pracodawców

Posiadamy gruntowną wiedzę i doświadczenie w sprawach dotyczących prawa pracy. Współpracujemy z przedsiębiorstwami zatrudniającymi pracowników w ramach różnych typów umów, zajmując się kwestiami prawnymi od momentu nawiązania po ustanie stosunku pracy, a także reprezentując pracodawców i pracowników w sprawach sądowych. Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę pracodawców polegającą na opracowywaniu regulaminów zbiorowych pracy, sporządzaniu wszelkich form umów o pracę oraz cywilno-prawnych i szeroko pojętym doradztwie w sprawach pracowniczych.

Ekspert działu

adwokat, doradca restrukturyzacyjny - wspólnik