Kariera

Zespół Kancelarii tworzą osoby nietuzinkowe, w sposób wyjątkowy traktujące Klientów i cechujące się pełnym profesjonalizmem i ciągłym rozwojem kompetencji. Naszym celem jest efektywne wsparcie Klienta, a naszym środkiem do celu – doskonale do tego przygotowany Zespół– adwokatów, radców prawnych, doradców restrukturyzacyjnych oraz wspierających ich aplikantów i stażystów.
 
Jeżeli odnajdujesz się w takim podejściu do pracy i jesteś profesjonalistą – napisz do nas!
 
Stwarzamy młodym adeptom prawa możliwość pogłębiania wiedzy prawniczej oraz zdobywania praktycznych doświadczeń zawodowych. Pozostajemy otwarci na współpracę z każdą osobą, dla której prawo jest drogą zawodowego rozwoju, a profesjonalizm i zaangażowanie atrybutami wykonywanego zawodu.
 
Osoby zainteresowane pracą lub stażem w Kancelarii, jak również studenci prawa chcący odbyć w Kancelarii płatne praktyki proszeni są o przesyłanie listów motywacyjnych oraz CV na adres sekretariat@poznan-adwokaci.pl.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie: Antkowiak Gębiak i Wspólnicy s.c. z siedzibą w Poznaniu. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji praktykantów lub pracowników - na podstawie Państwa zgody. Mają Państwo prawo dostępu do danych (otrzymania kopii), ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia, cofnięcia zgody (w dowolnym momencie, ale bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Na dokonywane przetwarzanie mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych koniecznych do przeprowadzenia procesu rekrutacji lub nie wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych skutkować będzie brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji.

Więcej