Rekordowe zadośćuczynienie za niesłuszne zatrzymanie Klientów Kancelarii

14 maja 2018

Z przyjemnością informujemy, iż Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu apelacji od orzeczenia Sądu Okręgowego w Kaliszu utrzymał w mocy wyrok zasądzający na rzecz Klientów Kancelarii rekordowe zadośćuczynienie za niesłuszne zatrzymanie (trwające  dwa dni) w łącznej kwocie 55.000 zł.

Przedmiotowa sprawa dotyczyła głośnego zatrzymania małżeństwa w październiku 2016 roku, w małej miejscowości na południu Wielkopolski, w związku ze sprawą brutalnego zabójstwa. Po dwóch dniach małżonkowie zostali zwolnieni, nie postawiono im nawet żadnych zarzutów. Ich reprezentowania podjął się mecenas Jakub Antkowiak, który złożył do Sądu Okręgowego w Kaliszu wniosek o przyznanie zadośćuczynienia za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie. Efektem starań prawników naszej Kancelarii był wyrok zasądzający łączną kwotę pięćdziesięciu pięciu tysięcy złotych na rzecz naszych Klientów.

Zmiany powyższego wyroku domagał się prokurator twierdząc, iż zasadnym będzie przyznanie zadośćuczynienia w wysokości po trzy tysiące złotych na rzecz każdego z wnioskodawców. Sąd Apelacyjny w Łodzi utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji, uznając zasądzoną kwotę za zasadną.

Powyższe rozstrzygnięcie zarówno prawnicy Kancelarii, jak i nasi Klienci przyjmują z satysfakcją. Podkreślenia wymaga, iż zasądzone kwoty na rzecz naszych Mocodawców – 25.000 zł i 30.000 zł za trwające niespełna 48 godzin zatrzymania są z całą pewnością jednymi z najwyższych, o ile nie najwyższymi zadośćuczynieniami za niesłuszne zatrzymanie zasądzonymi przez polskie sądy. Jest to efekt podzielenia przez składy orzekające obu instancji argumentacji prezentowanej przez prawników Kancelarii przede wszystkim w dwóch aspektach.

Po pierwsze istotne w przedmiotowej sprawie było przyjęcie, iż zasadność zatrzymania oceniać należy z punktu widzenia ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie. Niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie to takie, które, przede wszystkim z perspektywy ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, nie powinno mieć miejsca.

Po drugie aprobatę sądu zyskało stanowisko prawników Kancelarii, iż zadośćuczynienie obejmować powinno wszystkie skutki niesłusznego zatrzymania, a nie tylko jego czas trwania i warunki w jakich nastąpiło. Z tego względu takie następstwa działań organów ścigania, jak utrata dobrego imienia, wpływ na sytuację osobistą i rodzinną zatrzymanego, a także długotrwałe negatywne skutki psychiczne, trwające już po odzyskaniu wolności muszą mieć przełożenie na wysokość należnego zadośćuczynienia.