Poszukujemy studentów prawa!

28 września 2021

Kancelaria Antkowiak Gębiak Kaszkowiak s.c. poszukuje studentów prawa do odbycia płatnego stażu z możliwością zatrudnienia po zakończeniu studiów i odbycia aplikacji adwokackiej lub radcowskiej.

Oferta przeznaczona jest dla studentów prawa, którzy ukończyli IV rok studiów. Kancelaria prowadzi szeroką praktykę w zakresie postępowań sądowych – zarówno cywilnych oraz gospodarczych jak i karnych. Ponadto specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz w obsłudze transakcji kapitałowych.

Gwarantujemy możliwość praktycznego poznania zasad funkcjonowania kancelarii prawnej oraz zdobycia bogatego doświadczenia. Po odbyciu stażu istnieje możliwość nawiązania trwałej współpracy na podstawie umowy o pracę oraz odbycia aplikacji adwokackiej lub radcowskiej.

CV wraz z aktualną klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@poznan-adwokaci.pl

Skrócona klauzula informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji Antkowiak Gębiak i Wspólnicy s.c.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych są Wspólnicy spółki cywilnej działającej pod nazwą Antkowiak Gębiak i Wspólnicy s.c., z siedzibą w Poznaniu (61-745), Aleje Marcinkowskiego 1/6, NIP: 7831763974, REGON:  368149613,  na zasadzie Współadministrowania.
  2. Wyciąg istotnych dla Państwa postanowień Porozumienia o współadministrowaniu danymi jest dostępny na życzenie. W tym miejscu wskazujemy, że ustaliliśmy następujący PUNKT KONTAKTOWY dla osób fizycznych, których dane osobowe są przez nas Współadministrowane: 

Punkt Kontaktowy Antkowiak Gębiak i Wspólnicy s.c.

Al. Marcinkowskiego 1/6, 61-745 Poznań lub e-mail: rodo@poznan-adwokaci.pl.

  1. Państwa dane przetwarzane są przez nas w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji kandydatów do pracy.
  2. Okres przechowywania danych: przez okres prowadzenia aktualnej rekrutacji na stanowisko pracownika u Administratora Danych, w ramach której przekazaliście nam swoje dane.
  • Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO: dostępu,  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, skarga do organu nadzorczego:

PEŁNA TREŚĆ KLAUZULI DOSTĘPNA NA ŻYCZENIE ORAZ NA NASZEJ STRONIE:

www.poznan-adwokaci.pl w zakładce Państwa Dane Osobowe.

Kancelaria Antkowiak Gębiak Kaszkowiak s.c. poszukuje studentów prawa do odbycia płatnego stażu z możliwością zatrudnienia po zakończeniu studiów i odbycia aplikacji adwokackiej lub radcowskiej.

Oferta przeznaczona jest dla studentów prawa, którzy ukończyli IV rok studiów. Kancelaria prowadzi szeroką praktykę w zakresie postępowań sądowych – zarówno cywilnych oraz gospodarczych jak i karnych. Ponadto specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz w obsłudze transakcji kapitałowych.

Gwarantujemy możliwość praktycznego poznania zasad funkcjonowania kancelarii prawnej oraz zdobycia bogatego doświadczenia. Po odbyciu stażu istnieje możliwość nawiązania trwałej współpracy na podstawie umowy o pracę oraz odbycia aplikacji adwokackiej lub radcowskiej.

CV wraz z aktualną klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@poznan-adwokaci.pl

Skrócona klauzula informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji Antkowiak Gębiak i Wspólnicy s.c.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych są Wspólnicy spółki cywilnej działającej pod nazwą Antkowiak Gębiak i Wspólnicy s.c., z siedzibą w Poznaniu (61-745), Aleje Marcinkowskiego 1/6, NIP: 7831763974, REGON:  368149613,  na zasadzie Współadministrowania.
  2. Wyciąg istotnych dla Państwa postanowień Porozumienia o współadministrowaniu danymi jest dostępny na życzenie. W tym miejscu wskazujemy, że ustaliliśmy następujący PUNKT KONTAKTOWY dla osób fizycznych, których dane osobowe są przez nas Współadministrowane: 

Punkt Kontaktowy Antkowiak Gębiak i Wspólnicy s.c.

Al. Marcinkowskiego 1/6, 61-745 Poznań lub e-mail: rodo@poznan-adwokaci.pl.

  1. Państwa dane przetwarzane są przez nas w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji kandydatów do pracy.
  2. Okres przechowywania danych: przez okres prowadzenia aktualnej rekrutacji na stanowisko pracownika u Administratora Danych, w ramach której przekazaliście nam swoje dane.
  • Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO: dostępu,  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, skarga do organu nadzorczego:

PEŁNA TREŚĆ KLAUZULI DOSTĘPNA NA ŻYCZENIE ORAZ NA NASZEJ STRONIE:

www.poznan-adwokaci.pl w zakładce Państwa Dane Osobowe.