Zatrudniane cudzoziemców

Wyzwania współczesnej gospodarki stawiają przedsiębiorców przed koniecznością poszukiwania pracowników nie tylko wśród Polaków, ale także cudzoziemców, w szczególności spoza Unii Europejskiej. Jednocześnie przepisy prawne regulujące zatrudnianie obcokrajowców są bardzo skomplikowane, rozsiane po różnych aktach prawnych i bardzo często nieprecyzyjne, a ponadto podlegają częstym zmianom. Za ich naruszenie grożą zaś bardzo surowe kary.

Kancelaria oferuje swoim klientom kompleksową pomoc przy zatrudnianiu cudzoziemców, obejmującą analizę stanu prawnego, przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz reprezentację przed organami administracji (urzędami wojewódzkimi i urzędami pracy). Posiadamy bogate doświadczenie zdobyte na przestrzeni ostatnich lat. Kancelaria nie tylko świadczy pomoc prawną podmiotom gospodarczym zatrudniającym pracowników z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i innych krajów, ale także obsługuje agencje pracy tymczasowej specjalizujące się w dostarczaniu pracowników z zagranicy.
Ponadto adwokat Jakub Antkowiak oraz aplikant adwokacki Adam Jankowski są autorami licznych szkoleń dla przedsiębiorców i pracowników agencji zatrudnienia których tematem jest zatrudnianie cudzoziemców.

Ekspert działu

adwokat, doradca restrukturyzacyjny - wspólnik