Ochrona danych osobowych. RODO

Rozporządzenie unijne z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych wprowadziło szereg rewolucyjnych zmian, które wymagają dostosowania dotychczas prowadzonej działalności do wymagań powyższych aktów. Kancelaria, dysponując bogatym zapleczem merytorycznym wzbogaconym kreatywnym czynnikiem ludzkim, oferuje wsparcie we wdrożeniu nowych wymagań w podejmowaną przez Klienta działalność. W ramach procesu dostosowania przedsiębiorstwa do wymogów RODO oferujemy:

  • analizę bieżących rozwiązań pod kątem ich zgodności z systemem RODO,
  • opracowanie strategii mającej na celu dostosowanie danego rodzaju działalności do wymagań unijnych,
  • wdrożenie mechanizmów mających na celu zabezpieczenie danych osobowych osób fizycznych z uwzględnieniem standardów RODO,
  • bieżący nadzór nad procesem przetwarzania danych.

Ekspert działu

radca prawny, doradca restrukturyzacyjny - wspólnik