Nowy adwokat w Kancelarii

8 października 2020

Z dumą i radością informujemy, iż od 1 października 2020 roku nowym adwokatem w Kancelarii została pani mecenas Lidia Szofińska. Jest ona absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz uczestniczką podyplomowych studiów z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego także na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Z wyróżnieniem ukończyła aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu.
Pani mecenas współpracuje z Kancelarią Antkowiak Gębiak Kaszkowiak od jej założenia tj. od 2017 roku. Wcześniej pracowała w kancelarii adwokata Jakuba Antkowiaka. W Kancelarii Antkowiak Gębiak Kaszkowiak mec. Lidia Szofińska zajmować się będzie procesem karnym i cywilnym oraz prawem upadłościowym.