Łatwiej będzie ogłosić upadłość konsumencką

11 lutego 2020


Już niedługo wejdzie w życie duża nowelizacja prawa upadłościowego. Jej celem jest umożliwienie oddłużenia większej ilości osób. Znaczna cześć wprowadzanych zmian dotyczyć będzie konsumentów.

Ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej stanie się teraz prostsze, gdyż znikną tzw. „przesłanki negatywne”, które do tej pory już na wstępie uniemożliwiały dłużnikom oddłużenie. Od dnia 24 marca 2020 roku kwestią przesądzającą o możliwości ogłoszenia  upadłości będzie stan niewypłacalności dłużnika, a nie jak dotąd –  wina w doprowadzenia do tego stanu.

Zgodnie z nowymi przepisami, badanie przyczyn niewypłacalności będzie miało miejsce dopiero po ogłoszeniu upadłości, na etapie wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli lub umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i przesądzi o długości realizacji takiego planu. Odmowa oddłużenie możliwa będzie jedynie w przypadku stwierdzenia celowego działania nakierowanego na trwonienie majątku, a więc zachowania wynikającego ze złej woli dłużnika i prowadzącego do oczywistego pokrzywdzenia wierzycieli. Jednak nawet w takiej sytuacji sąd będzie mógł uwzględnić wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli lub umorzenie bez ustalenia planu spłaty wierzycieli w razie stwierdzenia, że przemawiają za tym względy słuszności lub humanitarne.

Nie ulega wątpliwości, iż wskutek wprowadzanych zmian umorzenie niemożliwych do spłaty zobowiązań i powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie staną się dostępne dla znacznie szerszego kręgu osób.

Lidia Szofińska – aplikant adwokacki

Ilona Kotiuszko – asystent