KORONAWIRUS – zmiany zasad wjazdu do Polski dla cudzoziemców

23 marca 2020

Zwalczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa poskutkowało wprowadzeniem z dniem 15 marca 2020 roku ograniczeń w zakresie możliwości wjazdu cudzoziemców na terytorium Polski.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, do Polski mogą wjechać wyłącznie cudzoziemcy spełniający jedno z niżej wymienionych kryteriów:

  1. są małżonkami albo dziećmi obywateli Polski albo pozostają pod stałą opieką obywateli Polski,
  2. posiadają Kartę Polaka,
  3. posiadają stopień dyplomatyczny lub są członkami rodzin osób posiadających taki stopień,
  4. posiadają prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski,
  5. posiadają prawo do pracy na terytorium Polski,
  6. prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Nadto, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej może zezwolić na wjazd do Polski cudzoziemcowi który nie spełnia żadnego z ww. wymogów.

Wszystkie ww. ograniczenia są aktualne do odwołania.

Jeżeli potrzebujecie Pastwo pomocy prawnej w opisanej wyżej sprawie lub w zakresie innego zagadnienia, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 61 223 14 49, adresem email: sekretariat@poznan-adwokaci.pl.