Istotne zmiany w sprawozdaniach finansowych – od 15 marca 2018 roku sprawozdania finansowe do KRS składane będą tylko w formie elektronicznej

27 lutego 2018

Od 15 marca 2018 roku nowe obowiązki dla przedsiębiorców – koniec z papierowymi sprawozdaniami finansowymi

Z dniem 15 marca 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która znacząco zmienia dotychczasowe zasady składania sprawozdań finansowych przez podmioty wpisane do KRS. Co niezwykle istotne, nowelizacja obejmie także sprawozdania finansowe, które dotyczyć będą roku 2017 ale składne będą od dnia 15 marca 2018 roku. Oznacza to, że sprawozdania za rok 2017 w dotychczasowej, papierowej formie, będzie można złożyć najpóźniej do 14 marca 2018 roku. Od dnia 15 marca 2018 roku sprawozdanie za rok 2017 będzie można złożyć tylko w formie elektronicznej.

Osoby uprawnione do reprezentacji koniecznie będą musiały uzyskać podpis elektroniczny

Nowelizacja zakłada przede wszystkim nową formę składania sprawozdań rocznych, co ma uprościć całą procedurę i zapewnić większą przejrzystość finansów spółek oraz uszczelnić system podatkowy. Nowe przepisy zakładają, że zgłoszenie dokumentów będzie następowało za pośrednictwem udostępnionego do tego celu systemu teleinformatycznego. Zgłoszenie będzie wymagało opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu. Osoby uprawnione do reprezentacji spółek, które dotychczas podpisywały sprawozdania w formie papierowej będą zatem zobowiązane do uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

 Sprawozdania w formie JPK już od 2018 roku

Zgodnie z uchwaloną nowelizacją, sprawozdania składane od dnia 1 października 2018 roku nie będą już mogły przybierać dotychczasowej formy i mają zostać zastąpione przez Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Jednocześnie złożenie sprawozdań rocznych w sądzie nie będzie już pociągało za sobą konieczności składania ich także w Urzędzie Skarbowym – dane z Krajowego Rejestru Sądowego trafią bezpośrednio do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Pamiętać należy przy tym, że ułatwienie to dotyczy jedynie podmiotów wpisanych do KRS, obowiązanych do składania sprawozdań w nowej formie. Powyższa procedura będzie obowiązywała od 1 października 2018 r., co nie oznacza, że sprawozdania roczne za 2017 rok będzie można składać w dotychczasowej formie.

 Okres przejściowy – do 30 września 2018 roku

W okresie przejściowym, tj. pomiędzy 15 marca a 30 września bieżącego roku, dopuszczalne będzie sporządzenie dokumentacji w formie tradycyjnej (wraz z odręcznym podpisem osoby zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu), a następnie przygotowanie skanu ww. dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu. Tak przygotowane dokumenty należy dołączyć do wniosku o wpis wzmianki w formie elektronicznej. Po 15 marca nie będzie już dopuszczalne złożenie sprawozdań rocznych w formie tradycyjnej.