Restrukturyzacja i upadłość

Żadna firma nie jest samotną wyspą. Każde przedsiębiorstwo funkcjonuje w określonym otoczeniu gospodarczym, warunkującym jego rozwój, ale także generującym dla niego określone zagrożenia. Z tego względu żaden przedsiębiorca nie może być nigdy pewien, że nie dosięgnie go kryzys, zmuszający do zetknięcia się w praktyce w prawem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.

Dobrze przeprowadzona restrukturyzacja jest kluczem do postawienia przedsiębiorstwa na nogi. Jednocześnie jednak jest to skomplikowany proces, w którym ważą się losy dłużnika, mający jednocześnie bezpośrednie przełożenie na interesy wierzycieli. Reprezentowanie stron w tym postępowaniu wymaga szerokiej wiedzy, doświadczenia i umiejętności poruszania się w procedurze restrukturyzacyjnej. Takie kompetencje posiadają prawnicy Kancelarii.

Wspólnik Kancelarii – adwokat Jakub Antkowiak, posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego i pełni funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych prowadzonych przez Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu.

Ekspert działu

adwokat, doradca restrukturyzacyjny - wspólnik
adwokat, doradca restrukturyzacyjny - wspólnik