Witold Korczak

Witold Korczak

legal counsel trainee

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obronił pracę magisterską na temat skargi pauliańskiej i domniemań prawnych z nią związanych. Obszar jego zainteresowań obejmuje zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań, oraz prawa handlowego.