Emil Plewa

Emil Plewa

lawyer

Student prawa oraz administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także filozofii na Wydziale Filozoficznym także na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie przygotowuje pracą magisterską poświęconą problematyce wykładni prawa.

Swoje zainteresowania koncertuje wokół prawa administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego i prawa handlowego. Doświadczenie zdobywał w poznańskich kancelariach adwokackich oraz w Urzędzie Miasta Poznania. Aktywnie działa w samorządzie studenckim oraz w organizacjach pozarządowych.