Działalność PRO BONO

7 sierpnia 2015

Prawnicy Kancelarii, obok świadczenia w jej ramach usług prawnych, angażują się także w działalność pro bono.

Adwokat Jakub Antkowiak jest założycielem Poradni Prawnej funkcjonującej przy parafii rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu, w ramach której świadczona jest bezpłatna pomoc prawna osobom najuboższym z terenu miasta Poznania i okolic.

Ponadto prawnicy Kancelarii biorą czynny udział w akcjach mających na celu udzielanie darmowych porad prawnych osobom potrzebującym w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.