Co dalej z kredytem frankowym po ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank?

26 lipca 2023

Masz kredyt frankowy w Getin Noble Bank S.A.? Słyszałeś o ogłoszeniu upadłości banku i nie wiesz co powinieneś zrobić? Zapraszamy do kontaktu! Zespół specjalistów z zakresu prawa upadłościowego nie tylko podpowie Ci jak zabezpieczyć Twoje interesy względem syndyka masy upadłości, ale także przeprowadzi Cię przez procedurę zgłoszenia wierzytelności w toku postępowania upadłościowego.

O czym warto pamiętać posiadając kredyt frankowy w Getin Noble Bank S.A.?

  1. Dochodzenie roszczeń odbywa się wyłącznie w trybie zgłoszeń wierzytelności w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Frankowicze nie mogą skutecznie zgłosić wierzytelności na piśmie. Konieczne jest odpowiednie wypełnienie formularza zgłoszeń wierzytelności w systemie teleinformatycznym KRZ, powołanie stosownych dowód stwierdzających istnienie wierzytelności oraz podpisanie go jednym z dopuszczalnych podpisów elektronicznych.
  2. Zgłoszenie wierzytelności jest konieczne także, gdy kredytobiorca przed ogłoszeniem upadłości wytoczył już powództwo przeciwko bankowi o zwrot zapłaconych świadczeń. Postępowania sądowe o zapłatę będą zawieszane w zasadzie aż do zakończenia postępowania upadłościowego, które może potrwać nawet kilka lat. Oczywiście zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym mogą także osoby, które dotychczas nie zdecydowały się wystąpić na drogę postępowania sądowego.
  3. Frankowicze do dnia 19 sierpnia 2023 r. mają czas by nieodpłatnie zgłosić przysługujące im względem upadłego banku wierzytelności. Zgłoszenie wierzytelności po terminie będzie wiązało się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów (ponad tysiąc złotych).
  4. Najpóźniej wraz ze zgłoszeniem wierzytelności należy złożyć skuteczne pod względem prawym oświadczenie o potrąceniu. Ważne! Niezłożenie oświadczenia o potrąceniu w terminie uniemożliwia podniesienie zarzutu potrącenia na dalszym etapie postępowania upadłościowego. Co więcej, w takim wypadku syndyk będzie mógł domagać się od kredytobiorcy zwrotu całego udostępnionego kapitału z odsetkami (także poprzez wytoczenie powództwa). Tymczasem roszczenie kredytobiorcy o zwrot uiszczonych świadczeń będzie zaspokajane w trybie przepisów prawa upadłościowego, co w praktyce daje niewielkie szanse na odzyskanie jakichkolwiek kwot.
  5. Samo zgłoszenie wierzytelności to nie wszystko! To tylko początek całego skomplikowanego postępowania upadłościowego. Z punktu widzenia interesu wierzyciela konieczne jest co najmniej bieżące weryfikowanie systemu KRZ pod kątem tego czy zgłoszona wierzytelność została uwzględniona przez syndyka na liście wierzytelności zgodnie ze zgłoszeniem. Jeśli nie, konieczne będzie podjęcie dalszych kroków prawnych (m.in. sprzeciw). W tym kontekście warto wskazać, że  co do zasady sprzeciw może być oparty wyłącznie na twierdzeniach i zarzutach wskazanych w zgłoszeniu wierzytelności, dlatego tak ważne jest prawidłowe sformułowanie zgłoszenia.

Nie ulega wątpliwości, że sytuacja frankowiczów mających zawarte umowy z Getin Noble Bank mocno się skomplikowała. Obecnie regulowana jest przez przepisy prawa upadłościowego, które dodatkowo w przypadku upadłości banku kształtują się niecno odmiennie. Kolejnym utrudnieniem dla kredytobiorców jest fakt, że postępowanie upadłościowe toczy się w systemie teleinformatycznym KRZ, który nadal posiada pewne techniczne mankamenty (np. formularz zgłoszenia wierzytelności nie uwzględnia odmienności w przypadku upadłości banku). Kredytobiorcy muszą się także zastanowić czy warto płacić kolejne raty kredytu, do czego w doniesieniach medialnych zachęca syndyk.

Z uwagi na stopień skomplikowania dalszych czynności zarówno pod względem prawnym, jak i technicznym, zachęcamy do skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, mającego doświadczenie w sprawach upadłościowych po to, aby uniknąć ewentualnych błędów, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację kredytobiorcy.

W naszej Kancelarii oferujemy usługi adwokatów i radców prawnych, którzy dodatkowo są doradcami restrukturyzacyjnymi, mającymi doświadczenie w tego typu postępowaniach. Zapraszamy do kontaktu!

Jakub Antkowiak
adwokat, doradca restrukturyzacyjny – wspólnik

E-mail: antkowiak@poznan-adwokaci.pl, Tel. 502 119 054

Lidia Szofińska
adwokat, doradca restrukturyzacyjny – wspólnik

E-mail: szofinska@poznan-adwokaci.pl, Tel. 785 979 608